Метоличне об'єднання вчителів англійської мови та зарубіжної літератури

ПРОБЛЕМНА  ТЕМА: "Розвиток компетенції самоосвіти та саморозвитку учнів шляхом упровадження інноваційних технологій на уроках англійської мови та зарубіжної літератури"

 

Керівник: Кирилюк Т. А.

Члени МО: Мирошниченко Т. В., Доля Н. І., Ковтанюк І. В., Кочерга І. О.

Вимоги сучасності до якості знань учнів, орієнтація навчального процесу на вироблення у молодої людини вміння на основі здобутих знань самостійно аналізувати процеси, явища в житті спонукають нас, учителів, шукати такі форми і методи роботи, які допомогли б будувати навчальний процес на основі активної пізнавальної діяльності школярів. Таким чином, особливого значення у педагогічній діяльності надано реалізації принципу активності учня на уроці. Проте всебічно обґрунтованої методичної теорії формування пізнавальної активності учнів поки що не створено.