Освітні програми

Освітня програма – це єдиний комплекс освітніх компонентів, спланованих і організованих закладом загальної середньої освіти для досягнення учнями результатів навчання. Основою для розроблення освітньої програми є Державний стандарт загальної середньої освіти відповідного рівня.

Освітня програма має містити:

 • загальний обсяг навчального навантаження та очікувані результати навчання здобувачів освіти;
 • вимоги до осіб, які можуть розпочати навчання за програмою;
 • перелік, зміст, тривалість і взаємозв’язок освітніх галузей та/або предметів, дисциплін тощо, логічну послідовність їх вивчення;
 • форми організації освітнього процесу;
 • опис та інструменти системи внутрішнього забезпечення якості освіти;
 • інші освітні компоненти (за рішенням закладу загальної середньої освіти).

Освітня програма схвалюється педагогічною радою закладу освіти та затверджується його керівником.

Міністерство освіти і науки України затверджує типові освітні програми, які спрямовані на реалізацію мети та завдань освітньої галузі. Заклади загальної середньої освіти можуть використовувати типові або інші освітні програми. Освітні програми, що розробляються на основі типових освітніх програм, не потребують окремого затвердження центральним органом забезпечення якості освіти.

На основі освітньої програми заклад освіти складає та затверджує навчальний план, який конкретизує організацію освітнього процесу.

Навчальні програми предметів та курсів створюють вчителі (самостійно або об'єднавшись) на основі Стандарту, або за зразком типової (модельної) навчальної програми.


БАЗОВА ШКОЛА

Оглянемо зміст Типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня, що застосовна з 2018/2019 навчального року у 5–9-х класах

Типова освітня програма закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня затверджена наказом МОН України від 20.04.2018 № 405 (далі — ТОП-ІІ). ТОП-ІІ призначена для організації освітнього процесу в 5–9-х класах з 2018/2019 навчального року.

Натомість Типові навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня, затверджені наказом МОН від 03.04.2012 № 409, втрачають чинність.

Зміст Типової освітньої програми:

Загальні положення типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня

Очікувані результати навчання здобувачів освіти

Вимоги до осіб, які можуть розпочинати здобуття базової середньої освіти

Перелік освітніх галузей

Рекомендовані форми організації освітнього процесу

Опис та інструменти системи внутрішнього забезпечення якості освіти.

Освітня програма закладу базової середньої освіти.

Навчальні програми для початкової школи

 1. Українська мова. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 1-4 класи (оновлено)
 2. Літературне читання. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 2 - 4 класи (оновлено)
 3. Математика. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 1-4 класи (оновлено)
 4. Інформатика. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 2-4 класів (оновлено)
 5. Природознавство. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 1-4 класи (оновлено)
 6. Я у світі. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 3 - 4 класи (оновлено)
 7. Основи Здоров'я. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 1-4 класи (оновлено)
 8. Фізична культура. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 1-4 класи (оновлено)
 9. Образотворче мистецтво. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 1-4 класи (оновлено)
 10. Музичне мистецтво. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 1-4 класи (оновлено)
 11. Іноземні мови. Навчальні програми для 1-4 класів загальноосвітніх навчальних закладів та спеціалізованих шкіл (оновлено)
 12. Трудове навчання. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 1-4 класи (оновлено)
 13. Мистецтво. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 1-4 класи (оновлено)

Навчальні програми для 5-9 класів

Українська мова

Українська література

Історія

Математика

Фізика

Хімія

Інформатика для учнів 5-9 класів, які вивчали інформатику 2-4 класах

Інформатика для учнів 5-9 класів

Біологія

Іноземні мови

Географія

Зарубіжна література

Мистецтво

Трудове навчання

Природознавство

Основи здоров'я

Фізична Культура

Правознавство

Навчальні програми для 10-11 класів