Профільне навчання ЗОШ №20

   

Аналіз роботи щодо впровадження профільного навчання  у 2016-2017 н.р.

Основною метою педагогічного колективу школи було створення умов для виявлення розвитку здібностей кожної дитини в умовах упровадження профільного навчання. Загальною тенденцією розвитку старшої школи була її орієнтація на широку диференціацію, варіативність, багатопрофільність, інтеграцію загальної та допрофільної освіти.

Школа працювала відповідно до Проекту  «Профільне навчання» в школі на 2014-2019 роки. Згідно цього Проекту  та відповідного навчально-методичного, матеріально-технічного забезпечено  впровадження профілів навчання.

Формування допрофільних класів (основна школа)

8а клас – поглиблене вивчення української мови та літератури (збільшення годин інваріантної складової за рахунок варіативної складової: +4 год.(2 - з укр.мови, 2 - з укр.літ.) та  спецкурсу «Синтаксис простого та простого ускладненого речення» - 1 год. (програми  МОНУ).

9а клас – поглиблене вивчення географії (збільшення годин інваріантної складової за рахунок варіативної складової: +1,5 год.), спецкурсу «Основи економіки» - 2 год.; факультатив  «Основи споживчих знань» (програма  МОНУ).

                                      Формування профільних класів (старша школа)

Клас

Кількість учнів

в класі

Напрям

Профіль

Предмети, які вивчаються на поглибленому рівні

10

18

філологічний

українська філологія
  • українська мова,
  • українська література
  • зарубі жна література

11

23

10 клас

Спецкурс «Виразне читання» (Програми курсів а вибором і факультативів з української літератури. 8-11 класи. Автор Л.М.Сипко, «Грамота», 2011)

Факультативи:

  • Практикум із синтаксису української мови (Програми курсів а вибором і факультативів з української мови. 8-11 класи. Автор  С.Л.Глоба. «Грамота», 2011)

11 клас

Факультативи:

  • Сучасна українська література (Програми курсів і факультативів з української літератури. За заг.ред. К.В.Таранік-Ткачук «Грамота», 2011)
  • Практикум із синтаксису української мови (Програми курсів а вибором і факультативів з української мови. 8-11 класи. Автор С.Л.Глоба. «Грамота», 2011)

 

Робота щодо впровадження профільного навчання  у 2017-2018 н.р.

           Упровадження

  • допрофільного навчання у 8,9 класах:

8а, 8б класи - поглиблене вивчення української мови та літератури;  з метою підвищення рівня грамотності уведення факультативу у 8а класі «Синтаксис простого та простого ускладненого речення»;

9а клас – поглиблене вивчення української мови та літератури;

  • профільного:

10-11 клас – філологічний напрям, профіль української філології, предмети, що вивчаються на профільному рівні: українська мова, українська література, зарубіжна література.

Факультативи та спецкурси:

10а клас – курс за вибором з української літератури «Виразне читання», факультатив  «Практикум із синтаксису української мови»

11а клас - факультативні курси «Практикум із синтаксису з української мови»,  «Сучасна українська література».

План роботи із впровадження профільного навчання в школі

№ з/п

Зміст заходів

Термін

Відповідальний

1.

Здійснити програмне забезпечення інваріантної та варіативної складових робочих навчальних планів (курсів за вибором, факультативів тощо).

До 01.09

Сухомлінова Ю.В.

2.

Проаналізувати роботу методичних об’єднань вчителів школи.

До 30.05

Керівники ШМО

3.

Провести моніторингове дослідження готовності  вчителів до роботи у профільних класах

Протягом І семестру

Матяш О.Д.

4.

Проводити роботу з учнями та їх батьками з питань професійної орієнтації молоді

Постійно

Класні керівники, Матяш О.Д.

5.

Забезпечити впровадження соціально-психологічних програм, тренінгів, факультативів, гуртків щодо розвитку індивідуальних особливостей учнів і їх здібностей, нахилів, інтересів.

За планом практичного психолога

Сухомлінова Ю.В.

Матяш О.Д.

6.

Проводити консультації для класних керівників щодо професійних потреб та інтересів учнів.

Постійно

Матяш О.Д.

7.

Організовувати цільові екскурсій для учнів до організацій, служб тощо.

За планом

Класні керівники

8.

Співпрацювати з громадськими організаціямищодо професійного самовизначення учнів.

Постійно

Класні керівники

9.

Вивчати кращий досвід педагогічних колективів з питання допрофільного і профільного навчання.

Постійно

Сухомлінова Ю.В.

10.

Аналізувати діяльність з питання допрофільного і профільного навчання в плані роботи школи.

Травень 2018 р

Сухомлінова Ю.В.

11.

Залучати учнів до участі в конкурсах, турнірах, олімпіадах, змаганнях та моніторинг їх результатів.

Постійно

Вчителі-предметними

12.

Поповнювати бібліотечний фонд навчально-методичною, сучасною довідниковою літературою відповідно до профілів навчання.

Постійно

Сотнік С.В.

13.

Проводити просвітницьку діяльність з батьківською громадськістю з метою надання допомоги у визначенні майбутньої професії дітей.

За планом

Класні керівники

14.

Проводити консультування психологом батьків учнів основної та старшої школи стосовно вивчення освітніх запитів учнів.

Постійно

Матяш О.Д.